Witamy w Centrum Wsparcia ActiveServ

Aby usprawnić zgłoszenia do pomocy technicznej i lepiej służyć, korzystamy z systemu zgłoszeń do pomocy technicznej. Każde zgłoszenie do pomocy technicznej ma przypisany unikalny numer zgłoszenia, którego możesz użyć do śledzenia postępów i odpowiedzi online. W celach informacyjnych udostępniamy kompletne archiwa i historię wszystkich Twoich próśb o wsparcie. Do wysłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail.